simple is the best

น้อยไม่เท่ากับมาก

ตอนเป็นหนุ่ม ผมพยายามอย่างมากในการจัดอาร์ตเวิร์คให้มีกราฟิคเยอะๆ ผมเพิ่งรู้สึกไม่นานมานี้เองว่ามันไม่เป็นมิตรกับผู้อ่าน ตอนเป็นหนุ่ม ผมพยายามอย่างมากในการจัดให้มีลวดลาย แฟลชวูบวาบในงานเว็บไซต์ ผมเพิ่งรู้สึกไม่นานมานี้เองว่าไอ้ที่กระพริบๆ นะมันไม่เป็นมิตรกับผู้อ่านรวมทั้งดีไวซ์เอาเสียเลย

Copyright © 2019. All rights reserved.