โลกร้อน

โลกร้อน : วาทกรรมเปลี่ยนโลก ที่คนทั้งโลกเริ่มหลงลืม

หลังกระแสหนังดังของอดีตรองประธานธิบดียูเอสเอ สร้างแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่อง โลกหันมาสนใจการประหยัดพลังงาน และวาทกรรมเรื่องโลกร้อน ถูกหยิบยกขึ้นมาในวงเสวนาทั้งในระดับรากหญ้าจนถึงยอดเขาเอเวอร์เรส

ทุ่งกุลาฯ ณ 2553 : เมื่อมังกรคือความชั่ว และวัวกลายเป็นแพะ

ผมนั่งดูข่าวแม่น้ำโขง ชี มูล อันตรธานสายน้ำกลับกลายเป็นโขดหินและดินทรายด้วยความเจ็บปวด บทนิทานเรื่องทุ่งกุลาร้องไห้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ภาพแผ่นดินเวิ้งว้างร้างซึ่งต้นไม้ใบหญ้าและสายน้ำถูกประดิษฐ์สร้างในจินตนาการ

Copyright © 2018. All rights reserved.