โรงเรียน

การสอบเอ็นทรานซ์ที่สุดชิลของเด็กสายศิลป์

ผมได้ใบสมัครในบ่ายวันหนึ่ง โดยมีเพื่อนพ้องเป็นธุระจัดหาแนะแนวให้ว่าจะต้องเลือกสาขาอย่างไร เลือกคณะอย่างไร เพื่อที่จะกำหนดว่าจะต้องสอบอะไรบ้าง ไล่เรียงดูสาขาวิชาในคู่มือรับตรงเล่มนั้น แล้วเตะตากับรายวิชาเขียนบทภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ซึ่งเป็นสิ่งที่สนใจมันอยู่แล้ว จึงเลือกจิ้มสาขา “สื่อสารมวลชน” แล้วดูว่ารายวิชาที่ต้องสอบมีอะไรบ้าง

คนอื่นในตัวเรา

อาคารเล็กๆ ชั้นเดียวถูกคั่นด้วยกระดานไวท์บอร์ดเพื่อแบ่งชั้นเรียนออกเป็น Grade 1-6 แต่ละ Grade มีเด็กอยู่ประมาณ 10 กว่าคน นั่นหมายความว่าทั้งศูนย์การเรียนมีเด็กและครูเกือบๆ 100 ชีวิต

Copyright © 2019. All rights reserved.