แปลงผัก

ทำนาบนคีย์บอร์ด

ผมเป็นพวกทำไร่ ทำนา ทำสวน บนคีย์บอร์ด พวกเก่งแต่บนกระดาษ “นางจันดี โพธิสาร” ว่าไว้อย่างนั้น เพราะกลับบ้านไปทีไรก็เอาแต่สั่งๆๆๆ แต่ไม่ทำเอง สิ่งที่ผมพยายามสั่งและกำชับกับแม่คือ อย่าปลูกพืชอย่างเดียว เพราะมันเสี่ยงมาก มันเสี่ยงแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมา

Copyright © 2019. All rights reserved.