เบาะหลัง

เข็มขัดนิรภัยในเบาะหลังของ TAXI

ทวีตเอาไว้ แต่กลัวหายไปเลยต้องจับมายัดใส่ Storify ผมคิดว่าประเด็นนี้น่าสนใจ เข็มขัดนิรภัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้โดยสารรถยนต์ ทำไมการคาดเข็มขัดนิรภัยจึงเป็นเรื่องของคนเบาะหน้าเท่านั้น มันเป็นเหตุผลเดียวกับทำไมบนอานมอเตอร์ไซค์เราถึงใส่หมวกแค่คนขับ?

Copyright © 2019. All rights reserved.