อีสาน

ขณะนี้อีสานแล้งคัก นักข่าวใหญ่รายงาน

ฮอดยามนี้บ่แล้งมันกะบ้าแล้ว บ่แล้งหมอลำคือสิได้ไปเล่น บ่แล้งคือสิได้หาใต้เขียด ยิงกะปอม ขุดแย้ หาจี่โป่ม มันแล้งตั้งแต่กูเป็นเด็กน้อยจนกูสิตายแล้วละ ขั่นฮอดยามนี้บ่แล้งกูสิฮื้อซิ่นให้บักนักข่าวใหญ่รายงานเบิ่งก่อนนะ

Copyright © 2019. All rights reserved.