อัจฉริยะ

จงเป็นอัจฉริยะในศาสตร์ของตนเอง

เวลาเดินทางชอบถ่ายภาพแบบนี้เก็บไว้ มันทำให้นึกถึงผญาภาษิตแห่งชนชาติอีสานที่เป็นแรงขับชั้นดีท่อนนึงบอกว่า “เฮ็ดให้สุด ขุดให้เถิง อย่าเฮ็ดพอกะจา” ความหมายของมันยิ่งใหญ่มาก เป็นคำพูดง่ายๆ ของมนุษย์ชาติพันธุ์ถิ่นหนึ่ง แต่เป็นประโยคอันยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติ

Copyright © 2019. All rights reserved.