รัสเซีย

ทำไมเราไม่ค่อยรู้จักประเทศรัสเซีย

ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก ย้อนกลับไปศตวรรษที่ 19 ประเทศนี้เคยมีอาณาเขตกว้างใหญ่ถึงขั้นที่วัดด้านกว้างได้กว่า 6,000 Miles ทอดยาวจากตะวันตกสู่ตะวันออก จากทะเลบอลติกถึงมหาสมุทรแปซิฟิก คิดเป็นอัตราส่วน 1 ใน 6 ของโลก และมี Time Zone แตกต่างกันถึง 15 เขตเวลา

Copyright © 2019. All rights reserved.