ปั่น

“มิยาบิ” ในวัยชรา

“มิยาบิ” เป็นจักรยานแม่บ้านที่ทรหดเอาเรื่อง ด้วยอายุการใช้งานขนาดนี้ ระบบเกียร์ต่างๆ นานาก็ยังคงทำงานได้อย่างนิ่มนวล ซื้อมา 5 ปีเห็นจะได้ ไม่นับว่าก่อนหน้านี้เธอเคยผ่านอะไรมาบ้าง ยางรั่ว 1 ครั้ง เปลี่ยนยางในทั้งคู่ 1 ครั้ง ยางนอกไม่เคยเปลี่ยน สายเกียร์ขาด 1 ครั้ง รวมๆ ค่าใช้จ่ายเท่าที่จำได้ไม่น่าจะเกิน 500 บาทตลอดระยะเวลา 5 ปี

Copyright © 2018. All rights reserved.