น้อย วงษ์พินิจ

เธอชื่อพลอย

นี่คือนางพลอย วงษ์พินิจ มารดาบังเกิดเกล้าของนางจันดี โพธิสาร ผู้ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตจากพี่น้องร่วมท้อง 10 คน นางพลอย วงษ์พินิจ มีลูกมาก ก็มีหลานมาก และตอนนี้รุ่นเหลนกำลังทยอยกำเนิดเติบโตยั๊วเยี๊ยะตามกันมา

Copyright © 2019. All rights reserved.