ทุ่งกุลา

ปราศจากประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในห้องเรียนแห่งนั้น

เดินไปเจอหนังสือเล่มนี้ในห้องสมุด “ทุ่งกุลา : อาณาจักรเกลือ 2,500 ปี จากยุคแรกเริ่มล้าหลัง ถึงยุคมั่งคั่งข้าวหอม” เห็นแล้วนึกถึงการเรียนวิชาสังคมศึกษา ว่าด้วยประวัติศาสตร์เมื่อครั้งยังใส่กางเกงขาสั้นตัดผมเกรียนในห้องเรียนแห่งนั้น

Copyright © 2019. All rights reserved.