ดราม่า

แรงไว้ก่อน พ่องสอนไว้!

คนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดเนี่ย ผมว่ายอกันเกินไปนะครับ อันที่จริงก็ไม่อยากเหมารวม แต่เท่าที่จับอาการก็พอเห็นได้ว่า เรามีปัญหากับการอ่านอย่างยิ่ง คืออ่านน้อย แต่ดันจินตนาการมาก เด็กรุ่นๆ บอกว่ามันคืออาการ “มโน” สภาพอย่างนี้เห็นได้ค่อนข้างชัดในโลก Social Media ไม่เว้นเฉพาะเด็ก แม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่ ผู้ทรงศีล นักวิชาการ ก็มีโอกาสพบเห็นได้พอๆ กัน

Copyright © 2019. All rights reserved.