งดออกอากาศ

งดตอบโจทย์ คำถามยังอยู่

การไม่มาตามนัดของรายการตอบโจทย์ เมื่อเวลา 21.45 น. ของวานนี้กลายเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงอย่างกว้างขวาง กับคำถามที่แม้จะได้รับการชี้แจงจากไทยพีบีเอสเองก็ดูเหมือนจะไม่กระจ่างอย่างที่ควร ถึงเหตุจำเป็นอย่างที่กล่าวอ้างในการระงับการออกอากาศว่า “อาจทำให้ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น”

Copyright © 2019. All rights reserved.