กำแพงมนุษย์

Application ปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ.สิชล, อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุค เพื่อชวนให้คนไทยร่วมเป็นกำแพงมนุษย์ปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวชื่อว่า“รั้วมนุษย์” (Human Fence)

Copyright © 2019. All rights reserved.