กรีนพีซ

“กรีนพีซ” เรียกร้องกรมควบคุมมลพิษเร่งฟื้นฟู “ห้วยคลิตี้”

นายพลาย ภิรมย์ ผู้จัดการฝ่ายรณรงค์ประจำประเทศไทย กรีนพีซ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า กรีนพีซขอแสดงความยินดีกับชัยชนะชุมชนคลิตี้ล่างจากการต่อสู้เรียกร้องการสิทธิและการแก้ไขปัญหาจากกรมควบคุมมลพิษที่ยาวนานถึง 9 ปี และขอคัดค้านท่าทีกรมควบคุมมลพิษที่ยืนยันปล่อยห้วยคลิตี้ฟื้นฟูตามธรรมชาติซึ่งหมายถึงการไม่ดำเนินการฟื้นฟู และถือว่าไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์คำตัดสินศาลปกครองสูงสุด ที่ระบุให้กรมควบคุมมลพิษเร่งกำหนดแผนงานวิธีการ และดำเนินการฟื้นฟูสายน้ำคลิตี้จนกว่าสารตะกั่วจะลดลงในระดับที่ปลอดภัย

Application ปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ.สิชล, อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช และ กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จัดทำแอพพลิเคชั่นบนเฟซบุค เพื่อชวนให้คนไทยร่วมเป็นกำแพงมนุษย์ปกป้องทรัพยากรสิ่งแวดล้อม โดยแอพพลิเคชั่นดังกล่าวชื่อว่า“รั้วมนุษย์” (Human Fence)

Copyright © 2019. All rights reserved.