บล็อก

ฉันเป็นอิหม่ามในหมู่บ้านแห่งนี้

รับปากกับเราได้ไหม พวกคุณผู้ถืออาวุธแห่งความตาย รับปากกับเราได้ไหม ว่าคุณจะไม่ฟาดฟันมันใส่ผู้บริสุทธิ์อีก รับปากกับเราได้ไหม ประวัติศาสตร์จะต้องไม่ซ้ำรอย..​..ที่นี่มีคนตาย

โลกร้อน : วาทกรรมเปลี่ยนโลก ที่คนทั้งโลกเริ่มหลงลืม

หลังกระแสหนังดังของอดีตรองประธานธิบดียูเอสเอ สร้างแรงกระเพื่อมอย่างต่อเนื่อง โลกหันมาสนใจการประหยัดพลังงาน และวาทกรรมเรื่องโลกร้อน ถูกหยิบยกขึ้นมาในวงเสวนาทั้งในระดับรากหญ้าจนถึงยอดเขาเอเวอร์เรส

ทุ่งกุลาฯ ณ 2553 : เมื่อมังกรคือความชั่ว และวัวกลายเป็นแพะ

ผมนั่งดูข่าวแม่น้ำโขง ชี มูล อันตรธานสายน้ำกลับกลายเป็นโขดหินและดินทรายด้วยความเจ็บปวด บทนิทานเรื่องทุ่งกุลาร้องไห้ถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง ภาพแผ่นดินเวิ้งว้างร้างซึ่งต้นไม้ใบหญ้าและสายน้ำถูกประดิษฐ์สร้างในจินตนาการ

1 8 9 10
Copyright © 2019. All rights reserved.